Over makkie

Samen is het een makkie

Makkie nodigt buurtbewoners, ondernemers en organisaties uit om actief te zijn in en voor hun eigen buurt, elkaar te helpen en te ondersteunen. Zo maken we samen de buurt mooier, gezelliger en schoner. Bewoners, organisaties en ondernemers leren elkaar kennen en weten elkaar te vinden. Daarnaast geeft makkie mensen ook een steuntje in de rug om te werken aan hun toekomst, het versterken van vaardigheden en het vergroten van hun eigenwaarde.

Buurtinitiatief

Makkie is in 2012 ontstaan als buurtinitiatief in de Indische Buurt, met de Indische Buurt Community, Woningstichting Eigen Haard en Stadsdeel Oost.

Sinds 2017 wordt makkie gefinancierd door een samenwerking van de afdeling Werk, Participatie en Inkomen (WPI) en stadsdeel Oost van de gemeente Amsterdam.

De buurtmunt van Amsterdam Oost

Makkie is de buurtmunt van Oost. Er zijn hele en halve makkies en er is een makkiekadobon.

Met de makkie kon je oorspronkelijk een buur voor een klusje bedanken. Zo hoopten de initiatiefnemers dat buurtbewoners meer met elkaar in contact kwamen.
In de loop der tijd is de makkie meer een stimulans voor vrijwilligerswerk en activering geworden en ondersteunt de makkie ook lokale ondernemers.

Toekomst

Makkie heeft ambities. Makkie wil uitbreiden naar meer wijken. Door makkie ook digitaal te maken, moet het mogelijk worden om ook bewoners die een klusje voor iemand doen weer met een makkie te belonen. Zo wordt de makkie weer een echte buurtmunt van Oost.